Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Polacy ze Wschodu wracają do kraju przodków

Osiem dni spotkań, 85 godzin zajęć dydaktycznych, warsztatów, konsultacji - to scenariusz kursu adaptacyjno-językowego dla repatriantów i ich rodzin, który odbył się w dniach 25 lipca - 2 sierpnia w Toruniu.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą od 2009 roku realizuje na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej - kursy adaptacyjno-językowe dla repatriantów i ich rodzin. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie repatriacji jest Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472). Zgodnie z jej definicją repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

W 2020 roku zaplanowano trzy kursy: jeden w Toruniu i dwa w Warszawie. 

Celem kursów organizowanych w formie obozów jest pomoc repatriantom i członkom ich rodzin w adaptacji w społeczeństwie polskim oraz wsparcie w doskonaleniu języka polskiego. Uzyskują oni pomoc w sprawnym wejściu na polski rynek pracy, kontynuacji nauki w polskim systemie edukacji, w włączaniu się w życie społeczności lokalnych i rozwijaniu aktywności obywatelskiej. Rekrutacja uczestników jest przeprowadzana przez ORPEG we współpracy z wydziałami urzędów wojewódzkich oraz samorządami miast i gmin.
Każdy z obozów trwa 8 dni i obejmuje 85 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy biorą udział w wykładach, spotkaniach, warsztatach, konsultacjach, w zajęciach krajoznawczych, muzealnych i kulturalnych. Zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi systemu politycznego i gospodarczego Polski, wymogami rynku pracy, doskonalą sprawność językową w mowie i piśmie w sytuacjach codziennych i zawodowych, wzmacniają kompetencje w obszarze komunikacji społecznej.

Wsparciem merytorycznym służyli przedstawiciele m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, kuratorium oświaty, wojewódzkiego urzędu pracy, centrum pomocy społecznej.

Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Toruniu, w szczególności Panu Janowi Wiśniewskiemu (koordynatorowi) za organizację zajęć historycznych oraz warsztatów dziennikarsko-telewizyjnych dla dzieci repatriantów - link.

W 2019 roku z kursów skorzystało 135 repatriantów, w tym 37 dzieci i młodzieży, którzy pochodzili z Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Uzbekistanu, Ukrainy, Turkmenistanu i Azerbejdżanu.

 

Relacja TVP Bydgoszcz 

Polskie Radio

Telewizja Toruń

 

DSC 00340

Z wizytą u Mikołaja Kopernika

 

DSC 0122

Zajęcia dla dzieci

 

DSC 0153

Muzeum Piernika 

 

DSC 0160

Muzeum Piernika

 

IMG 8936

O systemie edukacji w Polsce opowiadał Pan Czesław Stawikowski z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

DSC 0203

Zajęcia dla dorosłych

 

IMG 8990

Rejs Wisłą

 

IMG 9018

 W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej

 

IMG 9024

Wspaniałe spotkanie z Sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim

 

img 20200729 093838

Wizyta dzieci w telewizji

 

img 20200729 095349

Telewizja od kuchni 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego