Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Egzaminy naszych uczniów

Uczniowie kształcenia na odległość szkół prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą mieli możliwość przystępowania do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego RP, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, dzięki rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 891).


Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą to instytucje, które dzięki wzajemnej współpracy oraz w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach oraz Kierownikami Szkół Polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej, organizują egzaminy dla uczniów ORPEG uczących się w kształceniu na odległość, którym stan epidemii uniemożliwił przyjazd/przylot do Polski.


Ze względu na stan epidemiczny tylko 21 z 43 absolwentów ORPEG udało się powrócić do Polski. Dla 17 egzamin organizowany jest w Warszawie, pozostali uczniowie decyzją OKE (na podstawie przesłanej prośby o zdawanie w miejscu obecnego pobytu lub zamieszkania) przystępowali do egzaminów maturalnych w miejscach swego zamieszkania w Polsce.

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępowało 6 uczniów Szkoły Podstawowej im. KEN, w tym:
• 5 uczniów poza granicami Polski, w następujących krajach:
- Litwa (Wilno) – 3 uczniów
- Rosja (Moskwa) – 1 uczeń
• 2 uczniów w Warszawie w ORPEG.

Do egzaminu maturalnego przystępowało 43 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, w tym:
• 22 uczniów poza granicami Polski, w następujących krajach:
- Grecja (Ateny) – 14 uczniów
- Francja (Strasburg) – 1 uczeń
- Litwa (Wilno) – 1 uczeń
- Wielka Brytania (Londyn/Edynburg) – 2 uczniów
- Holandia (Haga) – 1 uczeń
- Niemcy (Monachium) – 2 uczniów
- Austria (Wiedeń) – 1 uczeń
• 17 uczniów w Warszawie
• 4 uczniów w innych szkołach wskazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie na podstawie złożonych przez uczniów próśb o zdawanie egzaminu w miejscu zamieszkania (Wrocław, Kraków, Rymanów).

Uczniowie kształcenia na odległość, którzy mieszkają w Grecji, zdawali egzamin w siedzibie Zespołu Szkół im. Z. Mineyki w Atenach. Pozostali podchodzili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego w siedzibach placówek dyplomatycznych, urzędach konsularnych oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy w Strasburgu.
Na wyniki egzaminów ósmoklasistom przyjdzie czekać do 31 lipca, maturzystom zaś – do 11 sierpnia.

 

Jesteśmy pewni sukcesu naszych uczniów! Trzymamy kciuki!

Poniżej krótka wypowiedź naszego ucznia Adriana Nowackiego dla polonia24 - link.

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego