Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

List Dyrektor ORPEG - Anny Aleksandry Radeckiej - z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Warszawa, dn. 26 czerwca 2020 r.


Szanowni Kierownicy, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

za nami kolejny rok wytężonej pracy i nauki, realizacji nowych wyzwań, cennych inicjatyw
i twórczych działań dla dobra edukacji. U progu tegorocznej przerwy wakacyjnej chciałabym wszystkim serdecznie podziękować, pogratulować oraz złożyć najlepsze życzenia.

Drodzy Uczniowie,
gratuluję wspaniałych sukcesów i osiągnięć. Dziękuję Wam za to, że rozumiecie, że Wasza przyszłość zależy od wykorzystania szansy, którą stawia przed Wami edukacja szkolna. Bardzo doceniam Wasz wysiłek i starania, że – mimo konieczności kształcenia na odległość w ostatnich miesiącach – udało Wam się pomyślnie zrealizować program nauczania. Życzę, aby dwa miesiące letniego wypoczynku były ciekawe i inspirujące, ale przede wszystkim – bezpieczne, przeżyte z rozwagą i wyobraźnią.

Szanowni Kierownicy, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,
składam Państwu wyrazy uznania za trud oraz wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. Ostatnie miesiące były niezwykle wymagającym czasem dla środowiska oświatowego. Tym bardziej dziękuję za sprostanie nowym wyzwaniom, szybkie przystosowanie się do nowych warunków pracy i ogromne zaangażowanie w realizację nauczania zdalnego. Dziękuję za troskę, jaką Państwo wkładają w kształcenie młodych ludzi
w duchu przywiązania do polskiej historii, tradycji i kultury. Pod Państwa opieką formułują oni nie tylko swoje charaktery, lecz również przezwyciężają własne słabości i ograniczenia, czerpią naukę z ewentualnych niepowodzeń.

Drodzy Rodzice,
stanowicie Państwo bardzo ważną część społeczności lokalnej. Wasze opinie i uwagi
są niezwykle istotne. Dziękuję za wspomaganie wysiłku nauczycieli w dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Jestem przekonana, że szkolne osiągnięcia Państwa dzieci będą stanowić powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością.

Wszystkim Państwu z całego serca życzę, by te letnie miesiące były czasem wypoczynku, który przymnoży sił i entuzjazmu do ponownego spotkania we wrześniu!

 

Anna Aleksandra Radecka

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego