Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

104. rocznica śmierci Gustawa Manteuffla - postaci zasłużonej dla Polski i Łotwy

Baron Gustaw Manteuffel (1832-1916) – wybitny historyk, muzyk, etnograf, prawnik pochodził z dawnych Inflant Polskich, obecnie Łatgalia na Łotwie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w pałacu w Drycanach, niedaleko Rzeżycy (obecnie Rezekne). Następnie uczył się w gimnazjum w Mitawie (obecnie Jełgawa), a później studiował prawo dyplomatyczne w Dorpacie (ob. Tartu w Estonii). Większą część życia spędził jednak w Rydze, gdzie zajmował się badaniem dziejów Inflant oraz publikowaniem rezultatów swoich dociekań w periodykach wszystkich trzech zaborów. Był jednym z pionierów pisanego języka łatgalskiego i wydawał pierwsze czasopismo po łatgalsku. Znane są jego bliskie relacje z pisarzem Józefem Ignacym Kraszewskim. Gustaw Manteuffel był członkiem Konwentu Polonia, jednej z najstarszych polskich korporacji akademickich, ale wspierał także działalność ryskich stowarzyszeń studenckich, np. Arkonię. We wspomnieniach współczesnych historyk z Drycan, jak również określa się Manteuffla, jawi się jako erudyta, znawca dziejów regionu, wspaniały muzyk, znakomity gawędziarz i przy tym „oryginał”, który władał kilkoma językami. Zmarł w 1916 r. w Bonifacowie (Łotwa) w majątku swojego chrześniaka. Najważniejsze dzieła Gustawa Manteuffla to: „Inflanty Polskie”, „Terra Mariana”, „Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich”.


Poniżej kilka fotografii Manteuffla oraz widok kościoła w Drycanach.

 

Radosław Budzyński
Nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG
Ukraina- Drohobycz

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego