Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Warsztaty dla nauczycieli w grodzieńskiej „Batorówce” oraz Związku Polaków w Mińsku

W biurze Związku Polaków w Mińsku i w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego w Grodnie, w dniach 14. i 15. marca odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z obwodów: grodzieńskiego, brzeskiego, mińskiego, mohylewskiego, witebskiego, homelskiego.

Zajęcia dla pedagogów odbywały się w dwóch odsłonach. Pierwszą z nich stała się lekcja pokazowa z udziałem najmłodszych uczniów „Batorówki”, którą poprowadziła metodyk-konsultant Małgorzata Banaszkiewicz, skierowana do placówki edukacyjnej ZPB w Grodnie przez ORPEG. Doświadczona pedagog w formie gier i zabaw, stosując m.in. metodykę aktywizującą uczniów do udzielania poprawnych odpowiedzi na zadawane przez nich samych pytania, zademonstrowała, jak łatwo i z humorem najmłodsi potrafią przyswajać wiedzę o wykonywanych przez ludzi zawodach. Dzieci na co dzień uczęszczają do państwowych szkół rosyjskojęzycznych, ale podczas lekcji nauczyły się, że zawód, na przykład, osoby gaszącej pożary, nazywa się po polsku „strażak”, a nie „pożarny”, że osoba lecząca chorych to „lekarz”, kierująca autem – „kierowca”, a pracująca w mediach – „dziennikarz” itd. Dzieci sprawnie opanowały wiedzę o nazwach zawodów, gdyż robiły to w formie pasjonującej zabawy. Lekcja pokazowa trwała 45 minut, a po jej zakończeniu zarówno wychowankowie Małgorzaty Banaszkiewicz, jak i nauczyciele obserwujący pracę koleżanki w ramach warsztatów, obdarzyli panią metodyk gromkimi brawami.

W drugiej odsłonie warsztatów także odbywały się gry i zabawy językowe, tyle że z udziałem nauczycieli. Te zajęcia poprowadził skierowany do „Batorówki” przez ORPEG metodyk-konsultant Tomasz Banaszkiewicz. Swoim koleżankom i kolegom ekspert zaproponował kilka zabaw, pobudzających do nawiązywania interakcji, a także gier, które pomagają w poprawnym używaniu wyrazów w różnych odmianach i przypadkach oraz utrwalają stosowanie wyrazów w poprawnym znaczeniu i kontekście w zależności od sytuacji, w której te wyrazy występują. Podczas podsumowania warsztatów ich uczestnicy nie szczędzili pochwał i słów wdzięczności pod adresem Małgorzaty i Tomasza Banaszkiewiczów, którzy są małżeństwem, za doskonałą ilustrację tego, że nauka języka polskiego może i powinna być dla uczniów zajęciem ciekawym, odkrywczym i pobudzającym do aktywności.

Obecna na warsztatach prezes ZPB Andżelika Borys, dziękując małżeństwu za doskonale przeprowadzone zajęcia dla kolegów-nauczycieli, wyraziła przekonanie, iż metody atrakcyjnego nauczania języka polskiego będą stosowane w większości ośrodków edukacyjnych, prowadzonych bądź wspieranych przez ZPB. W warsztatach udział wzięło 53 nauczycieli z: Mińska, Grodna, Brześcia, Lidy, Wołkowyska, Oszmiany, Werenowa i innych miejscowości.

Tekst: znadniemna.pl

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego