Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Białoruś: 20 – lecie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku oraz pasowanie pierwszoklasistów

W sobotę 30 listopada 2019 r. odbyła się podwójna uroczystość. Świętowaliśmy Jubileusz 20 - lecia istnienia naszej Szkoły Polskiej w Mińsku oraz pasowanie pierwszoklasistów. Obchody miały miejsce w auli Narodowej Uczelni Rezerwy Olimpijskiej w Mińsku. Zebrani goście zobaczyli i usłyszeli czołówkę "Teleexpressu", ponieważ konferansjerzy wcielili się w role dziennikarzy telewizyjnych informacyjnego programu.

6 Polska Do-Mi-Sol-Ka

Kierownik Szkoły Polskiej Pani Beata Aleksandrowicz rozpoczęła uroczystość od powitania wszystkich gości. Następnie odczytała list gratulacyjny nadesłany przez Panią Annę Aleksandrę Radecką - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Pani kierownik przedstawiła prezentację multimedialną, która przybliżyła wszystkim zebranym historię szkoły.

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Mińsku została utworzona jako Szkolny Punkt Konsultacyjny na podstawie Decyzji nr 126 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 grudnia 1999 r. Został podkreślony bogaty dorobek Szkoły, która otworzyła się na środowisko lokalne, niesie pomoc charytatywną, współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami, dumna jest z osiągnięć i sukcesów swoich uczniów i absolwentów.

Dzieci chętnie biorą udział w licznych konkursach recytatorskich, plastycznych i ortograficznych, zajmując często czołowe miejsca. Poznają na wycieczkach miejsca, które łączą historię Polski i Białorusi. W wypowiedzi Pani kierownik nie zabrakło podziękowań dla tych, którzy wspierali i wspierają Szkołę – dla pracowników Ambasady RP w Mińsku i Wydziału Konsularnego, dla zaprzyjaźnionej „Polskiej Macierzy Szkolnej”, dla Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, której pomoc w procesie dydaktycznym jest nieoceniona.

9 Goście

Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klas najmłodszych. Na wiolonczelach zagrało rodzeństwo Emma i Filip Karpowiczowie (uczniowie 1 i 4 kl. SP). Pierwszaki zaprezentowały krótki program artystyczny Występ maluchów zawsze wzrusza i przywołuje na twarz uśmiech. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzieci bardzo dobrze były przygotowane i praktycznie nie popełniały błędów w wymowie, na co też zwrócił uwagę i pochwalił ich umiejętności językowe sam Pan Konsul.

1 Emma i Filip Karpowiczowie

Punktem kulminacyjnym uroczystości było pasowanie na ucznia pierwszoklasistów. Dzieci złożyły ślubowanie. Uroczystego pasowania na uczniów dokonał Pan Piotr Apostolidis, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku, razem z kierownikiem Szkoły Polskiej Panią Beata Aleksandrowicz. Pan Konsul życzył dzieciom wytrwałości i sukcesów edukacyjnych w poznawaniu języka, tradycji i historii Polski – kraju ich przodków. Uczniowie otrzymali dyplomy, okolicznościowe znaczki i upominki od Konsulatu RP i Rady Rodziców.

3 klasy 1 - 4 SP

5 Złata Kenda

Po pasowaniu nastąpiła II część artystyczna, w której wystąpili uczniowie klas starszych.

Na naszym święcie byli też obecni goście, zaprzyjaźnieni z naszą placówką, którzy śpiewali dla nas. Był to chór nauczycielski „Gloria Mater”, działający przy „Polskiej Macierzy Szkolnej” w Mińsku, zespół dziecięcy „Polska Do-Mi-Sol-Ka” działający przy Szkole Polonijnej PMS w Mińsku oraz wokalistka z Klubu Miłośników Kultury Polskiej i Białoruskiej w Mińsku, zdobywczyni wielu nagród, w tym m.in. pierwszej nagrody w międzynarodowym konkursie piosenek Anny German “Tańczące Eurydyki” 2007 r. oraz II Nagrody w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „VIVA POLONIA” – Pani Nadzieja Brońska.

7 Chór Gloria Mater

Wszystkim występującym serdecznie dziękujemy za chwile wzruszeń i radości, które napłynęły podczas słuchania polskich piosenek. Pani Nadzieja dla naszej Szkoły zaśpiewała na koniec „Sto lat”.

8 Pani Nadzieja Brońska

Następnie na scenę weszli razem: Konsul Pan Piotr Apostolidis, Dyrektor Instytutu Polskiego Pani Dorota Mamaj oraz Prezes Mińskiego Oddziału Miejskiego ZS „Polska Macierz Szkolna” Pani Maryna Repkina, którzy razem złożyli życzenia kadrze pedagogicznej Szkoły Polskiej, wręczyli kwiaty i upominki, a następnie Pani Maryna Repkina przeczytała list gratulacyjny od PMS. Pan Konsul złożył gratulacje całej społeczności szkolnej. 

11 Krojenie tortu

Urodziny bez tortu to nie urodziny. Na urodzinowe torty (był nie jeden – ufundowane przez Radę Rodziców) wszystkich zebranych zaprosiła Pani kierownik. Na gości czekały również pamiątkowe upominki.

10 Torty

Na uroczystości był obecny Radca Ambasady RP w Mińsku Pan Arkadiusz Kłębek, który szczegółowo uwiecznił na fotografiach święto. Część zdjęć załączonych są Jego autorstwa.


Beata Aleksandrowicz, kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku, Białoruś

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego