Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Chiny: Jubileusz 45. rocznicy utworzenia Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Pekinie

Jazzową wersją znanej powszechnie piosenki Andrzeja Rosiewicza „40 lat minęło” rozpoczęły się 30 listopada br. uroczyste obchody jubileuszowe Szkoły Polskiej w Pekinie. Uroczystość miała miejsce w Sali Kinowej i Lustrzanej. Kierownik Szkoły Polskiej Andrzej Ruszer rozpoczął uroczystość od powitania wszystkich gości, po czym wprowadził zebranych w dzieje szkoły oraz przedstawił jej obecny rozwój. Ciekawie omówił temat projektów związanych ze szkołą i jej unowocześnieniem.

Zbiorowe

Pan Ambasador Wojciech Zajączkowski złożył szkole, uczniom i nauczycielom życzenia sukcesów i kolejnych lat pięknego rozwoju, zwracając uwagę na potrzebę istnienia szkół polskich za granicą. Pan Konsul Jakub Wysocki gratulując jubileuszu 45-lecia, odczytał list gratulacyjny nadesłany przez Panią Annę Aleksandrę Radecką - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Konsul zapewnił Szkołę, że może zawsze liczyć na Jego wsparcie w rozwoju swojej misji edukacyjnej w Pekinie. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Gradziuk podkreśliła starania nauczycieli w rozwoju uczniów polskich za granicą, rolę kształtowania tożsamości narodowej i jej wpływu na wychowanie młodych ludzi. W imieniu wszystkich rodziców przekazała upominki gronu pedagogicznemu.

W Sali Kinowej Ambasady odbyły się liczne pokazy filmowe, którym towarzyszyła atmosfera zadumy, refleksji oraz emocje wzruszenia i powagi. Kierownik szkoły zaprezentował film – etiudę niepodległościową jako premierę projektu MEN „Niepodległa”, nad którym pracowali uczniowie, nauczyciele i rodzice w czerwcu 2019 roku. Montażem i techniczną oprawą filmu zajęła się ówczesna nauczycielka pani Justyna Pielucha. Film będący swoistą lekcją patriotyzmu, pięknie dobranych wierszy polskich i podkładów muzycznych, z ogromnym ładunkiem emocjonalnym i patriotycznym, bardzo mocno poruszył gości. W dalszej kolejności zostały zaprezentowane, równie wzruszające, filmy sentymentalne – nagrania nadesłane przez byłe nauczycielki pracujące w Pekinie. Z jasnym i pięknym przesłaniem Panie kierowały swoje życzenia i gratulacje uczniom, nauczycielom i rodzicom. W podobnej roli wystąpili absolwenci, którzy nagrali krótkie filmiki adresowane do obecnych uczniów, nauczycieli i rodziców, dziękując w nich za naukę polskości, języka, historii i kultury, za poświęcenie i motywowanie do uczenia się języka polskiego poza granicami Ojczyzny. Kierownik szkoły odczytał ponadto list, a właściwie depeszę z ostatniej chwili, od pani Agnieszki Jasińskiej, która zarządzała szkołą polską w latach 2000-2005. Pani Jasińska przekazała na ręce kierownika gratulacje i wyrazy uznania dla rodziców i całej społeczności szkolnej.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część obchodów, którą przygotował i prowadził Pan Maciej Mielnik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP w Pekinie. Na tle retrospektywnej prezentacji i sugestywnych ścieżek dźwiękowych odpowiadających narracji, uczniowie wraz z rodzicami odczytali historyczne fragmenty z kroniki SP w Pekinie. Były prezentowane zapiski z rozpoczęcia pierwszego roku szkolnego w 1974 roku, wydarzenia artystyczne, jak Międzynarodowy Dzień Dziecka, wycieczki szkolne do pekińskiego ZOO, wywiad z kapitanem statku firmy Chipolbrok „Adam Asnyk” i odczytanie napisanego przez kapitana historycznego listu do uczniów Szkoły Polskiej w Pekinie. Ta część uroczystości była niezwykle wzruszająca i sentymentalna, przeniosła gości w lata 70.i 80. ubiegłego wieku. Po częściach wspomnieniowo-artystycznych kierownik SP Andrzej Ruszer zaprosił wszystkich do Sali Lustrzanej na zwiedzanie dużej wystawy fotograficznej „W szkolnym obiektywie historia zapisana”. Wystawę przygotowały panie Izabella Zajączkowska i Tosia Malicka, wykorzystując archiwalne zdjęcia szkolne oraz fotografie z kolekcji prywatnych pana Wiktora Dąbkowskiego, który także podczas jubileuszu wykonywał zdjęcia. Plakat promujący uroczystość nawiązujący do motywów ludowych bramy ambasady wykonała pani Jolanta Paściak, od lat związana ze Szkoła Polską. Wystawa w sposób sentymentalny prowadziła oglądających przez dzieje Szkoły Polskiej w Pekinie, zaprojektowana na dużym formacie i rozstawiona na sztalugach, bardzo mocno skupiła uwagę gości. W Sali Lustrzanej, przy dźwiękach rozrywkowej muzyki polskiej z lat 70. i 80., odbyła się uczta kulinarna specjalnie przygotowanych słodkości oraz ciepły poczęstunek.

Wśród słodkości królował okazały tort z motywem Koziołka Matołka, motywami ortograficznymi oraz wycinankami ludowymi z bramy Ambasady RP w Pekinie. Po godzinie 12.30 do grona gratulujących szkole Jubileuszu dołączyły Panie (również związane przez lata z SP) z Klubu Polskiego w Pekinie, wręczając dzieciom kosz słodyczy, nauczycielom – kwiaty, składając szkole życzenia pomyślności i sukcesów. Podczas krojenia tortu wszyscy odśpiewali tradycyjne „Sto lat” dodatkowo skierowane do kierownika Andrzeja, ponieważ 30 listopada przypadały jego imieniny, czyli tzw. "andrzejki".

Atmosfera całego wydarzenia była niezwykła, uczniowie, absolwenci, rodzice i wszyscy goście byli pod ogromnym wrażeniem całej uroczystości, w trakcie rozmów z nauczycielami dzielili się swoimi emocjami i gratulowali gronu pedagogicznemu tak wzniosłego, a zarazem ciekawego pomysłu obchodów 45. rocznicy Szkoły Polskiej. Jedna z byłych nauczycielek, Pani Ewa Rutkowska, w swoim filmie sformułowała pięknych apel. Jej słowami zakończymy tę relację „Trwaj jak najdłużej polska szkoło w Pekinie!”.

Chcielibyśmy także serdecznie podziękować wszystkim rodzicom i pracownikom Ambasady RP w Pekinie za ogromne wsparcie, życzliwość zaangażowanie i poświęcony czas.

Relację przygotowali:
Andrzej Ruszer – Kierownik Szkoły Polskiej w Pekinie
Maciej Mielnik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...
Chiny: Jubileus...

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego