Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Włochy: Język polski mniej obcy - szkolenie dla nauczycieli polonijnych w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie

W dniach 25-28 października 2019 roku, w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie, odbyło się już po raz siódmy szkolenie dla nauczycieli i animatorów ze szkół polonijnych działających we Włoszech - z serii „Dziecko dwujęzyczne- problem czy skarb? - Język polski mniej obcy”.

Szkolenie zorganizowało, działające przy Szkole Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej ze środków polonijnych MSZ na wspieranie Polonii i Polaków za Granicą przyznanych przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie. W szkoleniu wzięło udział ok. 40 uczestników z 14 szkół i punktów prowadzących we Włoszech działalność w języku polskim dla najmłodszej Polonii.

Wykładowcami były konsultantki Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: p. Małgorzata Kamińska, wicedyrektor ORPEG PCN i p. Mariola Przekopiak, konsultant PCN ORPEG - instytucji, która szkoleniem nauczycieli polonijnych zajmuje się od ponad 30 lat.

Wspólne szkolenia to doskonała okazja do rozwoju warsztatu pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania pracy szkół o nowe pomysły, stawiania nowych wyzwań. Wielkim powodzeniem cieszyły się lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli Szkoły Polskiej w Rzymie i zajęcia przedszkolne prowadzone przez nauczycielki Stowarzyszenia Nauczycieli dla koleżanek ze szkół polonijnych. Uczestniczki wzięły również udział w warsztatach poprowadzonych przez p. Małgorzatę Kamińską, na temat wykorzystywania na lekcjach współczesnych tekstów kultury oraz zajęć z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai, prowadzonych przez p. Mariolę Przekopiak.

Jednym z ważniejszych zadań postawionych przed uczestniczkami szkolenia było opracowanie pod okiem konsultantów ORPEG oraz nauczycielek ze Szkoły Polskiej w Rzymie, kart programowych, które mogłyby być pomocne w układaniu stałego Programu Pracy Szkoły. Konstruowaniu Programów Pracy szkoły było również poświęcone webinarium dla koordynatorów włoskich szkół polonijnych, będące wstępem do szkolenia a poprowadzone przez wieloletniego dyrektora PCN, doświadczonego konsultanta i polonistę dr Joannę Wójtowicz.

Po uroczystym rozpoczęciu konferencji "Polski mniej obcy" przez Panią Agatę Ibek - Wojtasik, kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, panią Małgorzatę Kamińską, wicedyrektor Polonijnego Centrum Nauczycielskiego Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz panią Danutę Stryjak, kierownik Szkoły Polskiej w Rzymie i prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, uczestniczki - nauczycielki szkół polskich i polonijnych we Włoszech, zostały przyjęte w Ambasadzie przez Panią Annę Marię Anders, Ambasador RP w Rzymie. Każda szkoła i placówka edukacyjna obecna na szkoleniu, podczas spotkania w Ambasadzie miała możliwość zaprezentowania swojej działalności, przedstawienia sukcesów i potrzeb.

Na podkreślenie zasługuje fakt podjęcia współpracy przez wiele różnych instytucji takich jak, Ambasada RP w Rzymie z Wydziałem Konsularnym i ORPEG ze Szkołą Polską w Rzymie i działającym przy niej Stowarzyszeniem oraz szkół i placówek polonijnych z Włoch, która powinna zaowocować zwiększeniem kompetencji nauczycieli polonijnych, poszerzania oferty dydaktycznej szkół polonijnych we Włoszech i powiększaniem się grupy dzieci chcących uczyć się w języku polskim.

Musimy pamiętać, że podejmując się uczenia dzieci – podejmujemy zobowiązanie wobec całej rodziny dziecka. Rodzice powierzają nam przecież to co mają najcenniejszego – własne dzieci. My - nauczyciele musimy posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności, aby proces kształcenia dzieci w języku polskim przynosił efekty. Najlepszą oceną tych działań jest efektywne nabywanie przez uczniów umiejętności mówienia po polsku, identyfikowanie się przez naszych podopiecznych z polską kulturą i docelowo- umiejętnością komunikowania się z polską częścią rodziny i podtrzymywanie kontaktów z Polską i polskością. Aby wspierać nauczycieli, rodziny i dzieci polonijne potrzeba zatem nieustannych szkoleń i ciągłego doskonalenia.

Danuta Stryjak, kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego