Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Toronto: uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym

W sobotę 15 czerwca br. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w SPK Toronto. Uroczystość rozpoczęła kierownik szkoły pani Sylwia Krupa, która gratulowała wszystkim uczniom, owocnego roku szkolnego i zdobytych wyników w nauce. Z dumą podkreśliła liczne osiągnięcia uczniów pracujących pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców.

Program artystyczny przygotowała klasa Va oraz Vb pod opieka pani Lidii Łęckiej oraz pani Grażyny Styczeń. Podczas uroczystości pożegnano kończącego swoją misję w Toronto, konsula Andrzeja Szydło. Konsul do spraw polonijnych, pan Andrzej Szydło blisko współpracował ze wszystkimi polskimi szkołami, w tym także z SPK Toronto. W imieniu Rady Rodziców, zastępca przewodniczącego RR, Pan Andrzej Wiewióra przekazał wszystkim nauczycielom słowa podziękowania i wdzięczności za trud pedagogiczny i opiekę nad uczniami. Prezydium RR wręczyło pedagogom kwiaty.

Pani Irena Stachnik otrzymała nagrodę RR „Nauczyciel na 6+", jak i pani kierownik Sylwia Krupa, nagrodę RR „Kierownik na 6+”. W dalszej części uroczystości wręczono uczniom "Dyplomy Konsula", którzy zdobyli najlepsze wyniki w nauce, w mijającym roku szkolnym.

Uhonorowano także uczniów wykazujących się dużym zaangażowaniem w działalność społeczną. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego pożegnano także klasę III LO. Dyplomami „Wolontariusz Roku” nagrodzono Rodziców, którzy bezinteresownie wspierają i koordynują wszelkiego rodzaju dodatkowe inicjatywy podejmowane przez uczniów SPK.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami w klasach oraz odbiór świadectw. W radosnej atmosferze wychowankowie składali słowa podziękowań swoim pedagogom za przekazywaną wiedzę w języku polskim. Zabrzmiał ostatni dzwonek. Nadszedł czas na zasłużony wakacyjny odpoczynek!

Sylwia Krupa, kierownik SPK w Toronto, Kanada

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego