Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Ukraina: sukces w Finale XXIV edycji Konkursu Historycznego "Nieznani bohaterowie ... " uczniów z Łucka

Zespół uczniów uczęszczających do Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w Łucku, zajął I miejsce w Konkursie Historycznym „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948”.

Drużyna w składzie: Wiktoria Bartoszuk i Anton Onochin wystartowała w kategorii „prezentacja multimedialna”. Pod kierunkiem Piotra Kowalika, nauczyciela skierowanego do Łucka przez ORPEG, przygotowali pracę pod tytułem „Los żołnierza J. Kaczańczyka w latach 1939-1948”.

Uczniowie dotarli do rodziny opisywanego żołnierza, przeprowadzili wywiad, zgromadzili wiele materiałów (kopie i skany dokumentów oraz zdjęć), opracowali je i na tej podstawie przygotowali prezentację multimedialną, którą opiekun wysłał na konkurs.

Zespół zaproszony został na uroczystą galę finałową, która odbyła się w Warszawie w dniach 6-8 czerwca 2019 r. Program ich pobytu był bardzo bogaty – prócz uczestnictwa w gali finałowej (otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i wiele innych drobnych prezentów) zwiedzali Warszawę wraz z przewodnikiem, uczestniczyli w złożeniu kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza, zaproszono ich także na projekcję filmu „Kurier”.

Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA”. Jego koordynatorem jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Honorowym patronatem konkurs objęły: Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Konkurs skierowany był do dzieci uczących się języka polskiego na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Piotr Kowalik, nauczyciel skierowany przez ORPEG do Łucka, Ukraina

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego