Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Ukraina: uroczystości w Hołobach na Wołyniu

W Hołobach 19 maja br. w rejonie kowelskim na Wołyniu odbyła się uroczystość poświęcona kościołowi p.w. św. Michała Archanioła. Mszę św. w tym zabytkowym kościele celebrował biskup łucki Witalij Skomarowski. Po mszy odbyła się prezentacja wydanej w języku ukraińskim i polskim książki dr. Eugeniusza Czernieckiego pt. „Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Hołobach i jego kolatorzy” z tłumaczeniem Anny Matysiak. Jednym z elementów uroczystości było poświęcenie przez ks. biskupa zawieszonych na ścianach kościoła ośmiu herbów, którymi posługiwały się polskie rody szlacheckie i magnackie opiekujące się tym kościołem na przestrzeni wieków.

Na przełomie XVI i XVII wieku Firlejowie (polski ród magnacki skoligacony z Wiśniowieckimi, Potockimi, Opalińskimi) w miejscu obecnej świątyni postawili świątynię ariańską. Po upadku wyznania ariańskiego na Wołyniu (w połowie XVII wieku) budynek był pusty. Dzięki zabiegom i pomocy pierwszego kolatora (dawniej opiekuna kościoła)- Józefa Jaruzelskiego na początku XVIII wieku został rozbudowany i przemianowany na kościół katolicki. Wiele razy był przebudowywany, remontowany i ozdabiany. Nie omijały go także niszczące burze. Wielokrotnie zmieniali się jego kolatorzy, opisani w tejże książce. Po II wojnie światowej, jak wiele kościołów na ziemiach kiedyś należących do Polski, przez wiele lat nie spełniał funkcji sakralnych, ale był magazynem nawozów mineralnych. Dopiero pod koniec lat 90. ubiegłego wieku zwrócono go parafianom. W kościele znajduje się ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, która podczas II wojny światowej została wywieziona na zachód Europy i zwrócona kościołowi dopiero w latach 90.

Hołoby zostały założone w XVI w. i należały do województwa wołyńskiego Korony Królestwa Polskiego. Zatrzymywał się w nich sam król Stanisław August Poniatowski w podróży do i z Kaniowa. Po trzecim rozbiorze znalazły się w zaborze rosyjskim. W okresie międzywojennym należały do II Rzeczypospolitej. W Hołobach znajdują się pozostałości XVIII-wiecznej rezydencji. Warto wspomnieć, że miejscowość miała wielu właścicieli. Wśród nich byli członkowie takich polskich rodów jak: Jaruzelscy herbu Ślepowron, Wilgowie herbu Bończa, Potoccy herbu Złota Pilawa, Potoccy herbu Srebrna Pilawa, Bożydar-Podhorodeńscy herbu Korczak, Ronikierowie herbu Gryf, Podlewscy herbu Poraj, Mianowscy herbu Przerowa. Wielu mieszkańców tej miejscowości pomimo przymusowej rusyfikacji po wojnie, do dziś posługuje się językiem polskim.

Anna Matysiak, nauczycielka skierowana za granicę przez ORPEG w Białej Cerkwi, Ukraina

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego