Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

"Polska i Grecja – wspólnota wartości i kultury". Dni Kultury Polskiej w Zespole Szkół im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach

Tradycją ZS przy Ambasadzie RP w Atenach jest coroczne organizowanie w maju Dni Kultury Polskiej. Nie inaczej było w tym roku. W dniach 24 -25 maja społeczność naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi świętowała pod hasłem „Polska i Grecja – wspólnota wartości i kultury”.

Tegoroczne hasło Dni Kultury Polskiej związane było z przypadającym w tym roku 100-leciem nawiązania polsko-greckich stosunków dyplomatycznych. Ta okrągła rocznica była bardzo dobrą okazją, aby przypomnieć sobie historię więzi łączących nasze narody, a także przyjrzeć się temu, co określiliśmy mianem polsko-greckiej wspólnoty wartości.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością: Pan Radca Tomasz Wiśniewski - kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach, przedstawiciele Rady Rodziców nauczania ramowego i uzupełniającego, Grono Pedagogiczne z Panią Dyrektor Marzanną Geisler na czele oraz licznie zgromadzeni uczniowie nauczania ramowego i uzupelniającego wraz z Rodzicami.

Program tegorocznych obchodów był bardzo bogaty. Piątkowe popołudnie rozpoczęliśmy od obejrzenia interesującej prezentacji multimedialnej, przedstawiającej kalendarium i szczegółowy opis polsko - greckich stosunków dyplomatycznych począwszy od 1919 r.

Z kolei licznie zgromadzona na placu szkolnym publiczność miała okazję wysłuchać finalistów - zorganizowanego przez bibliotekę szkolną - konkursu recytatorskiego pt. “Powrót do Itaki”. Usłyszeliśmy zarówno teksty polskich poetów (m. in. C. K. Norwida, T. Różewicza, Z. Herberta, T. Nowaka, E. Brylla), którzy w swojej twórczości sięgali do bogatego dorobku greckiej kultury, jak i poetów greckich, wśród których nie mogło zabraknąć K. Kawafisa i K. Palamasa.

Kolejnym punktem piątkowego wieczoru bylo wręczenie nagród laureatom konkursów tematycznie związanych z tegorocznymi obchodami. Były to konkursy - plastyczny i literacki - pod wspólnym tytułem: “Moja Polska - moja Grecja”. Ich celem było ukazanie więzi łączących oba kraje w wymiarze państwowym, narodowym, kulturowym, ale także indywidualnym i rodzinnym.

Centrlnym punktem pierwszego dnia tegorocznych obchodów Dni Kultury Polskiej w naszej szkole było przedstawienie teatralne pt. “U źródeł europejskiej kultury “ przygotowane przez uczniów kl. VI a i VII b n. Przenieśliśmy się wraz z aktorami w czasie - do pierwszego wieku naszej ery – i mieliśmy okazję stać się świadkami historycznego wydarzenia, jakim było przybycie do starożytnych Aten św. Pawła z Tarsu, czyli ważnego w dziejach Europy momentu zetknięcia się dwóch wielkich tradycji – greckiego antyku i chrześcijaństwa.

Przedstawienie inspirowało do refleksji nad tym, co stworzyło naszą europejska kulturę oraz stawiało pytanie, czy współcześnie pamiętamy o swoich korzeniach i dziedzictwie. Czy potrafimy je należycie pielęgnowć i chronić?

Z pewnością stara się to robić już od ponad 20 lat nasza szkoła! Kultywowaniem tradycji i korzeni jest bezsprzecznie działalność naszego Szkolnego Zespołu Tańca Ludowego, którego piękny występ zakończył piątkowe uroczystości.


W kolejnym dniu obchodów Dni Kultury Polskiej uczniowie rywalizowali w ramach turnieju wiedzy o Polsce i Grecji - “Omnibus”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Dni Kultury Polskiej - aktorom, tancerzom, recytatorom, a także ich wspaniałym Rodzicom za pomoc i entuzjazm!

Organizatorzy konkursu recytatorskiego: p. Anna Piłat i p. Grażyna Adamidou

Organizatorzy konkursu plastycznego i literackiego: p. Anna Sardis i p. Edyta Wiercińska

Scenariusz i przygotowanie przedstawienia teatralnego: p. Anna Sardis

Prowadzenie Szkolnego Zespołu Tańca Ludowego: p. Grażyna Adamidou

Koordynatorzy Dni Kultury Polskiej : p. Anna Sardis oraz p. Edyta Wiercińska

 

Marzanna Geisler, Dyrektor Zespółu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach, Grecja

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego