Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Białoruś: obchody Światowego Dnia Poezji, Dnia Książki i Praw Autorskich oraz 15-lecia wstąpienia Polski do UE

Jak co roku Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Reytana działająca przy Domu Polskim w Baranowiczach, włączyła się w międzynarodowe obchody Światowego Dnia Poezji oraz Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich UNESCO. Celem obchodów była promocja czytelnictwa, zachęcanie do czytania poezji i tworzenia własnych wierszy. W tym roku uroczystość została wzbogacona o część nawiązującą do obchodów 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Uroczystość otworzyła i wszystkich serdecznie przywitała dyrektor szkoły p. Eleonora Raczkowska- Jarmolicz. W spotkaniu wzięła udział nie tylko szkolna społeczność, ale także rodzice i dziadkowie uczniów oraz okoliczni mieszkańcy. Honorowym gościem uroczystości była prezes Miejscowego ZPB, p. Elżbieta Gołosunow. Wszyscy uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali i nagrodzili gromkimi brawami recytatorskie występy uczniów poszczególnych klas, którzy przenieśli publiczność w świat poezji: A. Mickiewicza, J. Kochanowskiego, W. Szymborskiej, J. Tuwima, A. Fredry, J. Brzechwy. Cz. Miłosza, ks. J. Twardowskiego i innych poetów.

Drugą część uroczystości poświęcono 15-leciu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pani Dyrektor zapoznała uczestników z multimedialną prezentacją przekazaną szkole przez Konsulat Generalny RP w Brześciu, urozmaicając ją swoim komentarzem. Natomiast ja przybliżyłam historię procesu integracji Polski z UE, korzyści z przynależności do Unii, zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego i jego kadencyjność. Opisałam również funkcje i stanowiska jakie sprawują Polacy w strukturach Unii Europejskiej, krótką historię Unii oraz opowiedziałam o symbolach UE i ich znaczeniu. Uroczystości towarzyszyła miła, radosna i serdeczna atmosfera.

Halina Porębska, nauczycielka skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG Baranowicze, Białoruś

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego