Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Warszawa: kurs dla nauczycieli kierowanych do pracy za granicą wśród Polonii i Polaków, przygotowujących się w roku szkolnym 2019/2020

3 kwietnia 2019 roku do Warszawy przyjechało dwudziestu nauczycieli przygotowujących się do pracy wśród Polaków i Polonii na Wschodzie. Kurs trwał do 5 kwietnia. 

Uczestnicy spotkania zapoznali się ofertą Ośrodka, z możliwościami korzystania z zasobów sieciowych w pracy oraz krótką historią kierowania nauczycieli za granicę i związanych z tym przepisów prawnych.

Podczas kursu kandydaci na kierowanych nauczycieli odbyli rozmowy z psychologiem, a także zaznajomili się z zasadami bezpieczeństwa i potencjalnymi trudnościami w pracy w poszczególnych krajach. Podczas kursu omówiono procedury kierowania nauczycieli za granicę oraz możliwości współpracy z konsulatami RP, organizacjami polskimi i polonijnymi, stowarzyszeniami wspierającymi oświatę polską za granicą.

Kurs był trzecim etapem rekrutacji na stanowiska nauczycieli kierowanych na Wschód. Całość spotkania została przygotowana i zorganizowana przez Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej ORPEG. W pierwszym dniu kursu gości powitała Pani Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Życzyła nauczycielom wielu sukcesów w pracy oraz pozytywnego ukończenia.

Jacek Domański, ORPEG Warszawa

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego