Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Łotwa: wizyta Minister Anny Zalewskiej

W dniach 13-14 lutego 2019 roku na Łotwie przebywała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Jednym z głównych celów tej wizyty było spotkanie z dyrektorami pracującymi w polskich szkołach oraz nauczycielami kierowanymi do pracy, przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Wizyta miała miejsce m.in. w Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Daugavpilsie.

Pani minister towarzyszyli: ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, konsul RP Małgorzata Hejduk-Gromek oraz prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.

Głównym tematem rozmów z dyrektorami placówek z Rēzekne, Daugavpilsu, Krāslavy i Rygi były zagadnienia związane z nowym programem edukacyjnym na Łotwie, który będzie wdrażany od września 2020 roku. Zmiany te obejmą również edukację w szkołach mniejszości narodowych.

W trakcie spotkania dyrektorzy prezentowali krótko swoje ośrodki, podkreślając ich wkład w rozwój ogólnopaństwowej oświaty. Walentyna Szydłowska, twórczyni i długoletni dyrektor Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rēzekne, przypomniała, że należy ono obecnie do dwudziestu pięciu najlepszych szkół na Łotwie, zajmując w tej grupie niezwykle wysokie, siódme, miejsce. Nic dziwnego, że cieszy się prawdziwą renomą w lokalnym środowisku. W przyszłym roku powstaną aż trzy oddziały klasy pierwszej i dwa oddziały licealne. Atutem placówki jest nowatorski kierunek kształcenia – straż graniczna. Dyrektor Walentyna Szydłowska podziękowała serdecznie za znaczące wsparcie Ambasadzie RP w Rydze, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Polskim Lasom Państwowym.

Spotkanie zakończyło się bankietem, podczas którego nauczyciele skierowani przez ORPEG do pracy w polskich szkołach na Łotwie, mogli bezpośrednio porozmawiać oraz podzielić się z Panią minister swoimi uwagami.

Beata Baraś, Nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego