Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Rosja: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Moskwie

Przez cały luty w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Moskwie realizowany był projekt poświęcony Międzynarodowemu Dniowi Języka Ojczystego. Podejmowane w jego ramach działania miały szczególne znaczenie dla dzieci i młodzieży uczącej się poza granicami naszego kraju. Pozwoliły one na uświadomienie sobie, że obowiązkiem każdego Polaka jest piękne i staranne posługiwanie się językiem ojczystym w mowie i piśmie, służyły popularyzacji wiedzy na jego temat.

Uczniowie najmłodszych klas pod opieką p. Katarzyny Rybarczyk i Agnieszki Nowak wzięli udział w Konkursie Pięknego Czytania, prezentując legendy polskie, wykonując ilustracje do słów zawierających trudności ortograficzne oraz oddając się w bibliotece lekturze najpiękniejszych polskich bajek.

W tym czasie starsi uczniowie na lekcjach języka polskiego, korzystając z konsultacji swych polonistek rozwiązywali łamigłówki lingwistyczne, pisali lepieje i moskaliki, wykonywali plakaty, mapy mentalne i gazetki zawierające wiadomości o gramatyce, ortografii oraz literaturze. Była to nie tylko atrakcyjna forma powtórzenia i utrwalenia materiału, przygotowane bowiem materiały będą służyć jako doskonałe pomoce dydaktyczne w czasie kolejnych spotkań.

Ukoronowaniem projektu było finałowe dyktando, które odbyło się 23 lutego. O tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii walczyło ośmiu uczniów klas 4-6 SP, przenosząc się do ortograficznego królestwa baśni i zmagając się z przygodami królewicza i królewny Różyczki.

Nasz projekt dobiegł już do końca, ale głęboko wierzymy, że dzięki niemu nasi uczniowie zrozumieli, jak ważna jest dbałość o czystość języka na co dzień, a kolorowe gazetki pełne wiedzy polonistycznej, będą im o tym jeszcze długo przypominać.

Barbara Piontek, Szkoła Polska w Moskwie

 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego