Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Austria: Wizyta Minister Anny Zalewskiej

28 lutego 2019 w siedzibie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu odbyła się wizyta Minister Edukacji Narodowej. Pani Minister Anna Zalewska oficjalnie ogłosiła zmianę nazwy z "Szkolnego Punktu Konsultacyjnego" na "Szkołę Polską", dla wszystkich tego typu placówek pracujących za granicą. Tym samym, było to ukoronowanie efektu wieloletnich starań środowisk nauczycielskich pracujących w tzw. "SPK-ach".

Szkoła Polska w Wiedniu, bo tak wreszcie oficjalnie możemy ją znowu nazywać, została wybrana nieprzypadkowo na ogłoszenie tej ważnej decyzji. Szkoła w Wiedniu pracuje już ponad 40 lat. Zostały w ten sposób docenione osiągnięcia szkoły zarówno w zakresie nauczania, jak i procesu wychowawczego.
O naszej szkole świadczą jej uczniowie, którzy odnoszą wiele sukcesów w szkolnych, krajowych i międzynarodowych konkursach. Ważne jest też świetne grono pedagogiczne. Połowa nauczycieli ma medale KEN, czworo Honorowe Odznaki Piłsudczyków, a p. I. Szliter-Wyzińska została polonijnym nauczycielem roku. Pani Dyrektor Hanna Kaczmarczyk otrzymała wyróżnienie "Super Dyrektor", a także Medal im. K. M. Ossolińskiego za zasługi w krzewieniu oświaty polskiej w Austrii oraz Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Szkoła otrzymała w r. 2014 certyfikat innowacyjności w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych, języka polskiego, a w 2018 tytuł "Strażnik pamięci historycznej Polska-Austria". Nasza szkoła współpracuje z wieloma instytucjami w Austrii np. Instytutem Polskim, Stacją PAN, organizacjami polonijnymi, ale też w Polsce np. z Komitetem Pamięci Rotmistrza W. Pileckiego.

Znane są też sukcesy szkolnej grupy teatralnej, której spektakl "Tylko przejść Wisłę, tylko przejść Wartę" z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, miała okazję obejrzeć w 2018 roku Pani Minister w Warszawie, podczas obchodów 45-lecia ORPEG.

Podczas wizyty Pani Minister zwiedziła siedzibę szkoły, a także zabytkowe pomieszczenia Kollegium Kalksburg, w którym ma siedzibę polska szkoła.

W tym uroczystym dniu, szkołę oprócz Pani Minister odwiedzili: Ambasador RP w Wiedniu Jolanta Róża Kozłowska, Konsul Generalny RP Bartłomiej Rosik, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN Sebastian Kęciek, Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji MEN Anna Ostrowska, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Anna Radecka, Dyrektor Kollegium Kalksburg Irene Pichler, Dyrektor Stacji PAN w Wiedniu prof. Bogusław Dybaś, nestorka Polonii Danuta Nemling, Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć, płk Mariusz Michalski wraz z Zarządem I Zagranicznego Oddziału Piłsudczyków RP "Dunaj" w Wiedniu, redaktor "Poloniki" Sławomir Iwanowski, Przewodniczący Rady Rodziców Paweł Wyziński oraz wielu innych ważnych gości.

Najważniejszą część uroczystości poprzedziło odśpiewanie 4 zwrotek hymnu Polski oraz występ uczniów, podczas którego pojawił się Patron Szkoły sam król Jan III Sobieski, alby poprosić Panią Minister o zmianę nazwy.

Podczas powitania Gości Pani Dyrektor Hanna Kaczmarczyk mocno podkreśliła wdzięczność za podjęcie tej decyzji oraz to, że:

a. warto było czekać, aby szkoła była szkołą, a nie szkolnym punktem,

b. warto było „czasu po próżnicy nie tracąc” tak pracować, aby Pani Minister wybrała właśnie placówkę w Wiedniu na ogłoszenie tej decyzji,

c. warto jest być uczniem i nauczycielem polskiej szkoły w Wiedniu,

d. a przede wszystkim warto przede wszystkim być Polakiem!

Na koniec Pani Minister Zalewska uroczyście odsłoniła tablicę z nową nazwą szkoły a poświęcił ją ks. Augustyn Bazan. Nie było końca uroczystym wiwatom i gratulacjom.

Ogromnie się cieszymy ze zmiany nazwy, ponieważ oddaje ona w pełni znaczenie Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, dla Polaków i Polonii austriackiej oraz przywraca odpowiednią rangę wszystkim szkołom za granica, prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej w Polsce.

Hanna Kaczmarczyk
Kierownik Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego
przy Ambasadzie RP w Wiedniu

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego