Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

organizuje rekrutację uzupełniającą nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji

Poszukujemy nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Kielecka 43,

02-530 Warszawa

Ostateczny termin przysłania dokumentów: 25 lutego 2019 r. do godz. 15,00

Szczegóły na stronie www.orpeg.pl Telefon: 22 853 87 06

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  •     kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,
  •     znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
  •     co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
  •     warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych,pomagają w redagowaniu artykułów do polsko języcznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka   polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

  •     oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
  •     oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
  •     w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  •     kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
  •     ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Pobierz ogłoszenie w wersji PDF

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego