Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2019/2020 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukujemy nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Kielecka 43,

02-530 Warszawa

Ostateczny termin przysłania dokumentów: 11 lutego 2019 r. do godz. 15,00

Szczegóły na stronie www.orpeg.pl Telefon: 22 853 87 06

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  •     kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,
  •     znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
  •     co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
  •     warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych,pomagają w redagowaniu artykułów do polsko języcznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka   polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

  •     oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
  •     oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
  •     w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  •     kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
  •     ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Pobierz ogłoszenie w wersji PDF

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego