Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

ŚWIATOWY KONKURS „PATRIA NOSTRA” ROZSTRZYGNIĘTY

ŚWIATOWY KONKURS „PATRIA NOSTRA” ROZSTRZYGNIĘTY

Drużyna z Tajynszy w składzie Ewelina Dunze, Kiriłł Piaskorski, Tatiana Gojko z opiekunem-nauczycielem- skierowanym przez ORPEG - Elżbietą Konik, uczestnicząca
w Konkursie Patria Nostra, zajęła wysokie 5 miejsce na 36 drużyn biorących udział. Ogłoszenie wyników głosowania, które jest zasadą Konkursu, odbyło się 12 listopada 2018 r. podczas Uroczystej Gali Finałowej w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Na Gali Finałowej obecnych było wielu Gości – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – Pani Anna Aleksandra Radecka, a także - przedstawiciel Ambasady Kazachstanu w Polsce pan Temirlan Nurakaimov, który podarował wszystkim uczestnikom przybyłym na Konkurs z Kazachstanu (4 drużyny: Tajynsza, Pierwomajka, Astana, Amaty) pamiątkowe upominki.

Była to IV edycja Konkursu, tak zwany Konkurs Światowy, w którym wzięły udział drużyny z Kazachstanu, Litwy, Białorusi, Ukrainy, państw Unii Europejskiej i USA.

Celem Konkursu jest budzenie patriotyzmu, budowanie patriotyzmu na bazie nowoczesnych środków przekazu, nauka historii przy użyciu współczesnych narzędzi oddziaływania na społeczeństwo.

Główną nagrodą jest szabla ufundowana przez profesora senatora Jan Żaryna.

Otrzymują ją zawsze drużyny zajmujące trzy pierwsze miejsca. Tym razem szable pojechały do Wilna (Litwa), do Burbank (USA), do Jaworowa (Ukraina).

Wymaganą pracę konkursową stanowi 30 sekundowa animacja lub 45 sekundowy filmik. Głosowanie z udziałem uczestników odbywa się według systemu znanego
z konkursów Eurowizji - uczestnicy rozdysponowują od 1 do 5 punktów pomiędzy 5 wybranych prac.

Prace konkursowe muszą charakteryzować się wysoką jakością zarówno merytoryczną jak i techniczną. Jeśli spełniają te warunki, ich autorzy otrzymują zaproszenie
na Galę Finałową i związane z przyjazdem do Polski na zaproszenie Fundacji atrakcje edukacyjne. Już sama wycieczka do Polski jest cenną nagrodą.

Konkurs cieszy się wsparciem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej. Otrzymał także honorowy patronat Ministra Obrony Narodowej.

Pomysłodawcami i fizycznymi organizatorami Konkursu Patria Nostra są Nataliya Volynets i Mirosław Gryko.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego