Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 - SPK w Toronto

Dnia 16 czerwca 2018 roku odbyła się akademia kończąca miniony rok szkolny oraz uroczyste pożegnanie absolwentów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto. Wśród zaproszonych gości byli: pani konsul Magdalena Borowska, pani Katarzyna Szubert z Toronto Library oraz przedstawiciele Rady Rodziów. Uroczystość przygotowana została pod opieką pani mgr Agnieszki Lepli. Pani kierownik Sylwia Krupa powitała wszystkich zebranych na uroczystości, gratulując udanego roku szkolnego. Pani kierownik podkreśliła, że mijający rok szkolny obfitował w wiele sukcesów edukacyjnych, a uczniowie SPK uzyskiwali najwyższe wyniki w konkursach szkolnych. Kierownik podkreśliła, iż dużym sukcesem szkoły są ponadto osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych. Podczas uroczystości pani kierownik wraz z panią konsul Magdaleną Borowską, wręczyły wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce czyli „Nagrodę Konsula”. W części artystycznej uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod opieką pani mgr Joanny Ostrowskiej. Młodzież rozpoczęła występ od ciepłych i miłych słów podziękowania za miniony rok szkolny, wypowiedzianych pod adresem Kierownictwa oraz Grona Pedagogicznego.

Uczniowie, którzy angażowali się w życie szkoły w mijającym roku szkolnym otrzymali dyplomy za „Działalność na rzecz szkoły”.

Podczas akademii ogłoszono także wyniki konkursu na plakat szkoły z okazji Jubileuszu 25-lecie. Zwycięzcy konkursu to: Marek Widełka, Maksymilian Śledź, Ania Widełka oraz Victoria Derylak. Te wyjątkowe wyróżnienia zostały przyznane przez Grono Pedagogiczne SPK Toronto, a nagrody ufundowane przez kierownika szkoły.

W kolejnej części programu pożegnano uczniów klasy III LO. Wychowawca klasy pan mgr Krzysztof Sójka podziękował uczniom za wytrwałość i konsekwentne dążenie do celu. Następnie wychowawca wraz z nauczycielem języka polskiego, panią mgr Grażyną Styczeń, wręczyli absolwentom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, życząc wszystkim absolwentom SPK Toronto dobrego startu w dorosłe życie.

Na zakończenie uczniowie złożyli gorące podziękowania rodzicom, którzy przez cały rok wspomagali Samorząd Uczniowski. Wolontariusze otrzymali z rąk kierownika szkoły pamiątkowe dyplomy. Wśród wyróżnionych byli: Rada Rodziców SPK Toronto, pani Dominika Pańszczyk, pani Bardbara Mikina, pani Ewa Michaluk, pani Barbara Styczeń, pani Dorota Grudziński, pan Adam Rychter, pan Bogdan Świerzbiński.

W wakacyjny nastrój wprawiły wszystkich zebranych piosenki w wykonaniu uczennicy klasy II Matyldy Schwartz.

Pani kierownik życzyła wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Zakończ 2 2

Zakończ 4 1

Zakończ 2 1

Zakończ 4 2

Zakończ 5

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego