Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Dzień Polski w SPK w Londynie

„SZTUKĄ JEST UMIERAĆ DLA OJCZYZNY, ALE NAJWIĘKSZĄ SZTUKĄ JEST DOBRZE ŻYĆ DLA NIEJ” tak brzmiało motto Dnia Polskiego, zorganizowanego 12 maja 2018 roku w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Londynie, którego kierownikiem jest pan Jacek Naściszewski..

Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego zmotywowały naszą społeczność do pokazania, jak młodzi Polacy odnoszą się do patriotyzmu i jak pojmują jego realizację. Wszystkie działania były nastawione na realizację następujących celów:

1.Rozbudzanie poczucia miłości do Ojczyzny poprzez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury i języka

2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.

3. Włączanie się społeczności szkolnej do współtworzenia obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

4.Popularyzacja patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

5.Integracja społeczności klasowych i całej społeczności uczniowskiej.

6. Stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów – zmobilizowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej oraz do rozwijania swoich uzdolnień.

W klasach starszych spotkania z nauczycielami były skoordynowane wokół zagadnień współczesnego patriotyzmu. Uczniowie wypełnili anonimowe ankiety na temat: „Mój patriotyzm” oraz uczestniczyli w konserwatoriach na temat „Patriotyzm i jego znaczenie w obecnej rzeczywistości”, prowadzonych przez: panią Anetę Zdybel – stażystkę z PUNO, w którym odbywa podyplomowe studia w zakresie nauczania języka i kultury polskiej poza Polską; dr Joannę Janicką – pracownika naukowego z PUNO, nauczycielkę WOP z naszej szkoły; pana Janusza Pierzchałę – polonijnego działacza w Londynie oraz pana Błażeja Zdziarskiego – doktoranta z PUNO, także nauczyciela WOP w naszej szkole.

Dla chętnych uczniów zorganizowano w tym dniu ogólnoszkolne konkursy: recytatorski oraz konkurs pieśni patriotycznej. Nad koordynacją tych konkursów czuwały nauczycielki z naszej szkoły: pani Urszula Repucho, pani Kinga Stiller, pani Andżelika Marzęda oraz panie Anna Wojtoń i Anna Korab.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy uczestnictwa, a nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Podsumowaniem dnia było wykonanie przez uczniów wszystkich klas murali patriotycznych. Następnie powstał wielki mural szkolny, który zatytułowaliśmy: OD NAS DLA JUBILATKI.

Mamy nadzieję, że akcje tego typu staną się tradycją naszej szkoły i ułatwią młodym Polakom poza granicami kraju podejmowanie decyzji, jak można dobrze żyć dla Ojczyzny.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia była Pani Iwona Szpit.

 

4e34f6da-8a33-4a25-8d8d-61aa67db111b

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego