Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Spotkanie przedstawicieli Komisji Łączności z Polakami za Granicą z Rodakami zamieszkałymi w Kazachstanie

18 maja w Domu Przyjaźni w Kokszetau odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Łączności z Polakami za Granicą z Rodakami zamieszkałymi w Kazachstanie w obwodzie akmolińskim. Przewodnicząca Anna Schmidt-Rodziewicz zaznaczyła, że po znowelizowaniu ustawy konieczne była wizyta, która miała na celu sprawdzenie, jak przebiega proces repatriacji. Podczas wizyty poinformowała również zainteresowanych o uprawnieniach, jakie daje obecnie ustawa osobom, które zdecydują się na powrót do macierzy. Padły obietnice o dołożeniu wszelkich starań, aby nowe przepisy dotyczące repatriacji odpowiadały na rzeczywiste potrzeb, a zasady funkcjonowania były klarowne i zrozumiałe. Podkreślano,  że w pracach Senatu zawsze ważne miejsce zajmują działania na rzecz Rodaków mieszkających w Kazachstanie. Podziękowano za zachowanie polskości i przekazywanie jej dziedzictwa dzieciom i wnukom, mimo oddalenia od ojczyzny, mimo represji, mimo codziennej walki o przetrwanie. Następnie przewodnicząca komisji przeczytała list Marszałka Sejmu  RP  Marka Kuchcińskiego do Rodaków,  a także wraz z Panią Konsul Anitą Staszkiewicz wręczyła kilkadziesiąt Kart Polaka. Niestety czas naglił i tylko nieliczni mogli zadać pytania. Spotkanie w Kokszetau odbyło się ostatniego dnia wizyty polskiej delegacji w Kazachstanie. Wcześniej senatorowie odwiedzili Polaków w Astanie, Karagandzie i Pierwomajce. Przewodnicząca, widząc tłum oblegający Panią Konsul, podsumowała wizytę jako trudną, ale bardzo potrzebną.

Agnieszka Jermołowicz, nauczycielka skierowana za granicę przez ORPEG. Kazachstan, Kokszetau

Wizyta 4 1

Wizyta 4 2

Wizyta maj 2 2

Wizyta maj 2 3

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego