Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

II Festiwal Polskiej Piosenki w Moskwie

W drugiej połowie kwietnia 2018 roku w sali kinowej Ambasady RP w Moskwie odbył się II Festiwal Piosenki Polskiej pod hasłem „1918-2018 – 100 lat niepodległości Polski”. Organizatorem imprezy był Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Moskwie kierowany przez Barbarę Waliczko. Festiwal cieszy się ogromną popularnością. Jego celem jest popularyzacja języka polskiego, krzewienie kultury i kultywowanie tradycji polskich w środowisku lokalnym. W tym roku także organizatorom i artystom przyświecało włączenie się w odchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Gościem Festiwalu był Kierownik Wydziału Konsularnego w Moskwie pan Marcin Nosal. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło pracowników dyplomatycznych Ambasady RP w Moskwie, przedstawicieli Instytutu Polskiego w Moskwie, Polonii moskiewskiej i duchowieństwa. W Festiwalu wzięli udział nie tylko uczniowie szkoły polskiej w Moskwie, ale również zespoły polonijne: „Baśki” i chór działający przy IP w Moskwie – przyjaciele polskiej szkoły. W programie usłyszeliśmy m.in. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Kukułeczki”, a także zabrzmiało „Żeby Polska była Polską” czy „Krakowskie wesele” Feliksa Nowowiejskiego.

W części konkursowej, do której przystąpili uczniowie SPK, można było usłyszeć przede wszystkim piosenki na ludową nutę: „Hej, na krakowskim rynku”, „W murowanej piwnicy”, „Poleczkę”, chociaż nie zabrakło również utworów współczesnych. Jury przyznało I nagrodę Weronice Duszce za piosenkę „Człowieczy los” z repertuaru Anny German. Chór pożegnał zgromadzonych piosenką „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”. Prowadzącą II Festiwal Piosenki Polskiej po hasłem „1918-2018 – 100 lat niepodległości Polski” była nauczycielka języka polskiego pani Barbara Piontek.

Rzeczywiście, festiwal ten mógł się odbyć jedynie dzięki wysiłkom wszystkich Polaków reprezentujących różne środowiska, jednakże dbających o rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, podtrzymywanie polskich tradycji i przekazywane dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom.

Barbara Piontek

1a

1

2

2a

3

4

4a

7a 1

7 1

8a

9

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego