Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PRACY DYDAKTYCZNEJ WŚRÓD POLONII I POLAKÓW ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ

W dniach 18-21 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbył się kurs przygotowujący nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. Szkolenie poprowadzili pracownicy Wydziału ds. Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej pan Mariusz Wychódzki i pan Stanisław Świętek.

            Uczestnicy zostali zapoznani z przepisami prawnymi dotyczącymi kierowania nauczycieli do pracy za granicą, ogólnymi warunkami skierowania i historią kierowania. Zostały omówione ogólne zasady współpracy z konsulami RP i organizacjami polonijnymi oraz stowarzyszeniami działającymi w Polsce wspierającymi oświatę polską za granicą w krajach skierowania.

 

Doktor Joanna Wójtowicz – p.o. wicedyrektor ORPEG – przybliżyła kursantom specyfikę nauczania języka polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym oraz przedstawiła propozycje podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego.

 

            Niezwykle ciekawe zajęcia przeprowadziły panie Małgorzata Małyska i Małgorzata Wróblewska. Zajęcia pt. „Zabawa jako sytuacja komunikacyjna w języku polskim” dotyczyły lekcji inspirowanych polską współczesną literaturą dla dzieci. Ponadto w tym bloku uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak planować pracę nauczyciela, uwzględniając holistyczne podejście do nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego dzieci w wieku 5-9 lat oraz starszych.

 

            Zajęcia szkoleniowe poprowadzili także goście z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz z Wydziału Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Inspektoratu Służby Zagranicznej i Referatu ds. Bezpieczeństwa Osobowego Inspektoratu Służby Zagranicznej MSZ.

 

Ofertę programową kierowaną do Polaków przebywających poza granicami kraju przedstawili goście z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Oświata Polska za Granicą”.

 

            Swoimi doświadczeniami podzielili się także sami uczestnicy szkolenia, którzy mają za sobą doświadczenie pracy nauczyciela na Wschodzie. Ciekawą prezentację na ten temat przedstawiła pani Barbara Włodarczyk.

 

Całości dopełniła nauka poloneza poprowadzona przez pana Marcina Bartnika – uczestnika kursu.

Grupa

 

 

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego