Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Wycieczka uczniów i nauczycieli Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach

Dnia 19 listopada uczniowie i nauczyciele z SSP im. Tadeusza Rejtana pojechali na wycieczkę do Kosowa Poleskiego, Mereczowszczyzny i Różany. Celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy uczestników na temat Polaków związanych z białoruską częścią Polesia, zwłaszcza o Tadeuszu Kościuszce, którego 200. rocznica śmierci przypada w tym roku.

Pierwszym etapem wycieczki było muzeum Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie. W tej miejscowości w 1746 roku urodził się przywódca pierwszego polskiego powstania narodowego i mieszkał prawie dwadzieścia lat, do momentu, gdy po śmierci ojca matka sprzedała majątek i przeniosła się z dziećmi do Siechnowicz. Tuż przy muzeum znajduje się głaz z napisem po białorusku: „Tutaj, na uroczysku Mereczowszczyzna urodził się Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko. Wielki syn białoruskiej ziemi, który został bohaterem narodowym Polski i Stanów Zjednoczonych oraz honorowym obywatelem Francji”. Oprowadzająca wycieczkę po muzeum pani przewodnik zaznaczyła, że Kościuszko jest bohaterem wielu narodów. Młodzież, dziękując pani przewodnik, zaśpiewała polonez „Pożegnanie Ojczyzny” Michała K. Ogińskiego.

Po zrobieniu pamiątkowych fotografii przed muzeum i obeliskiem udaliśmy się do znajdującego się obok odrestaurowanego pałacu Pusłowskich. Przed wejściem do pałacu uczniowie z klasy 10 opowiedzieli jego burzliwą historię. Wspomnieli o okolicznościach powstania rezydencji, jej konfiskacie po powstaniu styczniowym, a także odbywających się w nim w czasie II wojny światowej masowych egzekucjach dokonywanych przez nazistów na ludności żydowskiej. Obecnie pałac jest częściowo odbudowany i znajduje się w nim muzeum. Wśród wielu eksponatów dotyczących Tadeusza Kościuszki i historii pałacu można obejrzeć portrety: hrabiego Eustachego Tyszkiewicza (polskiego historyka i badacza ziem białoruskich), Napoleona Ordy oraz Elizy Orzeszkowej, którzy przebywali w gościnie u Pusłowskich. Pisarka, po pobycie w tym miejscu, napisała powieść pt. „Pompalińscy”, a kanwą utworu stały się skomplikowane relacje pomiędzy Wandalinem Pusłowskim a jego synem Leonem.

Kolejnym elementem wycieczki był Kościół Świętej Trójcy w Kosowie Poleskim, gdzie ochrzczony został Tadeusz Kościuszko i do dziś znajdują się tu pamiątki związane z jego chrztem. Jedna z parafianek opowiedziała nam historię kościoła, a młodzież miała okazję zagrać na zabytkowych organach i zobaczyć jak zbudowany jest ten instrument. Końcowym etapem wyjazdu był spacer wśród ruin pałacu Sapiehów w Różanie. Przed wejściem uczennice klasy dziesiątej przedstawiły historię tego pięknego niegdyś budynku goszczącej w swych murach Władysława IV Wazę i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pałacu tego także nie oszczędziły popowstaniowe konfiskaty.

Anna Matysiak – nauczycielka skierowana przez ORPEG

Baranowicze - Kośc

Baranowicze - Kośc. 2

Baranowicze - Kośc 1

Baranowicze - Kośc 4

Baranowicze - Kośc 3

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego