Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

IV Międzynarodowe Seminarium „Dziecko dwujęzyczne – problem czy skarb?” – SPK w Rzymie

Pani Danuta Stryjak, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie, od kilku lat organizuje w stolicy Włoch konferencje dotyczące dwujęzyczności pod przewrotnym tytułem „Dziecko dwujęzyczne – problem czy skarb?”.

Dnia 6 listopada 2017 roku już po raz czwarty odbyło się w Instytucie Polskim w Rzymie seminarium, adresowane tym razem nie tylko do środowiska polskich i polonijnych nauczycieli i rodziców, ale również do włoskiego środowiska oświatowego. W inauguracji Seminarium wzięła udział pani Marta Zielińska Śliwka, Chargè d’affaires a.i. Ambasady RP w Rzymie.

Seminarium organizowane przez SPK w Rzymie odbywało się w ramach projektu realizowanego wspólnie z Ambasadą RP w Rzymie oraz Ufficio Scolastico Regionale Lazio (odpowiednika kuratorium dla regionu Lazio). Patronatu naukowego wydarzeniu udzielił Uniwersytet La Sapienza.

Seminarium było doskonałą okazją do zaprezentowania stanu badań nad dwujęzycznością prowadzonych zarówno przez badaczy polskich, jak i włoskich. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w tak licznym, ponad stuosobowym, polsko-włoskim gronie, aby wspólnie wysłuchać wykładów między innymi lingwistów prof. Antonelli Sorace z uniwersytetu w Edynburgu, prowadzącego szeroko zakrojone badania nad dwujęzycznością. Profesor Sorace jest założycielką organizacji Bilingualism Matters promującej dwujęzyczność. Uczestnicy seminarium wysłuchali także wykładu dr hab. Agnieszki Otwinowskiej-Kasztelanic z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Fabrizio Arosio z Uniwersytetu Bicocca w Mediolanie. Włoscy prelegenci z Regionalnego Centrum Kształcenia Dorosłych (CPIA 2 Roma) oraz Narodowego Instytutu Badań nad Edukacją zaprezentowali projekty wspierające dwujęzyczność dzieci i dorosłych realizowane w szkołach włoskich, takich jak np. CLIL.

Dyrektor ORPEG pani Anna Radecka w liście skierowanym do uczestników wyraziła nadzieję, że „spotkanie przyczyni się do zmiany spojrzenia na problem dwujęzyczności i ułatwi funkcjonowanie we włoskich szkołach dzieciom polskiego pochodzenia.” Liczny udział w seminarium studentów uniwersytetów włoskich, pracowników naukowych oraz nauczycieli i dyrektorów szkół włoskich pozwala mieć taką nadzieję. Jest jednocześnie dla nas organizatorów wskazówką, jak ważna i potrzebna jest kontynuacja projektu. Jak zauważył żartując, jeden z prelegentów dyrektor CPIA 2 Roma prof. Stefano Vitale: „To wielojęzyczność jest normą, a zakładając, że przeciwieństwo normy to patologia, można uznać, że monojęzyczność jest patologią, która jednakże może być skutecznie leczona”.

Zainteresowanych tematyką informujemy, że Ambasada RP w Rzymie przygotowuje film prezentujący wystąpienia naukowców, biorących udział w seminarium.

Danuta Stryjak - kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie

Seminarium - Rzym

Seminarium - Rzym 1

Seminarium - Rzym 2

Seminarium - Rzym 3

Seminarium - Rzym 4

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego