Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

Dzień Dziecka w Bukowinie

W dniach 31 maja-1 czerwca 2017 r. rumuńską Bukowinę i jej polskich mieszkańców odwiedził minister Adam Kwiatkowski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pełniący merytoryczny nadzór nad Biurem ds. Kontaktu z Polonią i Polakami za Granicą, odpowiadający za koordynację kontaktów z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju oraz współpracę z podmiotami polonijnymi i emigracyjnymi. Podczas swojej wizyty odwiedził szkoły, Domy Polskie i kościoły w Pojanie Mikuli, Pleszy i Nowym Sołońcu oraz bazylikę mniejszą w Kaczyce z pomnikiem Jana Pawła II, spotykał się z mieszkańcami, duchownymi, uczniami i działaczami polonijnymi.

1 czerwca uczestniczył w Dniu Dziecka zorganizowanym przez Związek Polaków w Rumunii w Nowym Sołońcu. Przekazał wówczas dyrektorom szkół z nauczaniem języka polskiego sprzęt komuterowy oraz materiały edukacyjne, a około 300 dzieciom prezenty od Pary Prezydenckiej z okazji Dnia Dziecka. Przed gościem zaprezentowały się dzieci i młodzież z zespołów ludowych „Sołonczanka” i „Mała Pojana” oraz uczniowie ze Szkół Podstawowych im. Henryka Sienkiewicza z Nowego Sołońca i im. Krystyny Bochenek z Pojany Mikuli. Resztę dnia dzieci spędziły podczas przygotowanego dla nich pikniku na zabawach i konkursach.

Podczas poprzedzającej piknik części oficjalnej minister Adam Kwiatkowski wręczył, na wniosek Ambasady RP w Bukareszcie, Medale Komisji Edukacji Narodowej cenionym i powszechnie szanowanym nauczycielom, w sposób szczególny zaangażowanym w edukację i wychowanie młodego pokolenia Polaków na Bukowinie: siostrze Joannie Maksim ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej w Serecie, dr Marii Ostrovschi-Chahula – nauczycielce języka polskiego w Nowym Sołońcu oraz skierowanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do pracy dydaktycznej w Rumunii Anecie Buzuk.

Anetta Buzuk swoją pracę nauczyciela na Wschodzie rozpoczynała wiele lat temu, w 2002 r. w Wołkowysku na Białorusi. Następnie pracowała w Doniecku na Ukrainie i w Grodnie na Białorusi. Od roku 2012 jest nauczycielem języka polskiego w Kolegium im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului. Dzięki jej pracy, zaangażowaniu i umiejętności motywowania młodzieży, jej uczniowie, między innymi, osiągają w ostatnich latach bardzo dobre wyniki w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.

Redakcja pisma "Polonus"

Zdjęcia: I.M.Budaș

rumunia1


Rumunia2

Rumunia3

Rumunia 5

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego