Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Lista aktualności

Menu

175 lat Szkoły Polskiej w Paryżu

W dniach 12-13 maja b.r. odbyły się uroczystości Jubileuszu powstania Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu. Na kilka dni przed inauguracją obchodów uczniowie i nauczyciele gimnazjum odwiedzili i usprzątneli groby naszych wielkich Rodaków –m.in. Juliusza Słowackiego, Seweryna Gałęzowskiego, Fryderyka Chopina na paryskich cmentarzach Montmartre i Père –Lachaise. Oficjalne obchody urodzin 175 lecia Szkoły rozpoczęły się inauguracją w Ambasadzie RP we Francji na zaproszenie pana Dariusza Wiśniewskiego -Chargé d’Affaire Ambasady RP. Wśród zaproszonych Gości z Polski w obchodach Jubileuszu uczestniczyli: -Pani Senator Janina Sagatowska- Przewodnicząca Komisji d.s. Emigracji i łączności Polaków za Granicą, Pani Anna Aleksandra Radecka – dyrektor ORPEG. Goście lokalni obecni to:

-          Pan Pierre Zaleski Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu

-          Pani Barbara Krzywicka- Kłosowicz Prezes Staowrzyszenia Opieki na polskimi grobami i mogiłami we Francji

-          Pani Hanna Zaworonko – współatorka opracowania treści wystawy Historia Szkoły Polskiej w Paryżu

-          Byli absolwenci Szkoły z czasów II Wojny światowej i po II Wojnie

Prezes Henryk Ławniczak- Prezes Stowarzyszenia Byłych Uczniów Liceum Polskiego

Dyrektorzy szkół społecznych z Paryża i regionu paryskiego:

Pani Danuta Lemoyne Ecole Nova Polska

Pani Beata Nieradka Szkoła Polska w Arceuil

Pan Stanisław Stachowicz Szkoła Polska w Chelles

Pani Karolina Widzyńska Szkoła Polska Literka oraz wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i trójek klasowych z panią Anna Kotarzewską Dos Santos przewodnicząca RR, panią Wiolettą Janikowską- skarbnikiem RR. Panią Moniką Żmudą- przewodniczącą komitetu rodzicielskiego.

Po przywitaniu przez pana Ambasadora odczytano listy gratulacyjne, które napłyneły z Kraju.
List Prezydenta RP wystosowany przez Pana min. Adama Kwiatkowskiego od Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej od Pana Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP odczytany przez Panią Senator Janinę Sagatowską. Od Pana Profesora Miodka.W przemówieniach okolicznosciowych wystąpili: Pan Ambasador, Pani Senator, Pani Dyrektor, Pan Kierownik szkoły, Pani Przewodnicząca RR

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy obejrzeli 10 min film z podkładem muzycznym p.t. Rok w Polskiej Szkole.Goście wpisywali się do wyłożonej w salonach Ambasady Księgi Pamiątkowej szkoły.

W sobotę, drugim dniu obchodów w Kościele polskim p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu, odbyła się uroczysta msza św. w intencji Szkoły. Mszę świętą celebrował ks. Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji –Bogusław Brzyś. Podczas mszy, ks. Rektor wręczył panu kierownikowi Konradowi Leszczyńskiemu, przepiękny list- błogosławieństwo dla Polskiej Szkoły w Paryżu od samego Ojca Świętego Franciszka! Jest to odpowiedź na skierowaną prośbę pana kierownika. We mszy świętej uczestniczyli Goście z Polski, uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dziękujemy za piękne kazanie, całą uroczystą oprawę mszy świętej z udziałem wspaniałego chóru Gaude Mater Polonia. Od południa uroczystości przeniosły się do Szkoły, gdzie na początku nastąpiło oficjalne odsłonięcie tablicy historycznej przez panią Senator, pana Ambasadora i pana kierownika z udziałem uczniów. Tablica z mosiądzu z Godłem napisem Polska Szkoła w Paryżu im. Adama Mickiewicza 1842, Ecole Polonaise de Paris została ufundowana przez MSZ. W tej części uczestniczyli ponadto: pani Konsul Beata Jeśko, pani Konsul Karolina Smaga

Po wprowadzenie pocztu sztandarowego odśpiewano (a cappella) przez wszystkich obecnych (kilkaset osób, Gości,uczniów,nauczycieli, rodziców) Mazurka Dąbrowskiego. W przemówieniach naszych Gości nawiązywano do historii Szkoły Polskiej, jej ojców założycieli oraz podkreślono wagę nauczania w języku ojczystym za granicą we współczesnych czasach. Pani Senator na ręce kierownika ofiarowała dla Szkoły piękny medal Senatu RP.

Zwiedzanie Szkoły. Po historycznym dziedzińcu (tablice historyczne), bibliotece, szkolnych korytarzach, wystawach prac uczniów (laurki, plakaty uczniów), sekretariacie panią Senator i panią Dyrektor oprowadzał pan kierownik. Na dziedzińcu w tym czasie miały miejsce wystawy, stoiska (kiełbaski z grilla, cista, sprzedaż książek, plakatów, książeczek o historii Szkoły, widokówek, bizuterii patriotycznej, był również polski sklep z polskimi produktami, polski piekarz z polskim chlebem). Dla wszystkich uczniów było mnóstwo słodkości i niespodzianka wielki tort lizakowy
(z 1200 lizaków).

Pani Senator, i pani Dyrektor oraz liczni widzowie obejrzeli piękny spektakl przygotowany przez panią Edytę Karską z uczniami gimnazjum i liceum Spiewano m.in. Inwokację Pana Tadeusza, opowiadano o historii Szkoły i jej powstaniu. Na koniec wystąpił zespół “Piast” – z repertuarem pieśni ludowych i patriotycznych. Szkoła i dziedziniec były pięknie udekorowane polskimi flagami, plakatami, banerami, kwiatami, obrazami.

Na szkolnym Facebooku Szkoły znajduje się bardzo bogata relacja zdjęciowa, filmowa z tych wspaniałych dni obchodów rocznicy 175 lecia Polskiej Szkoły w Paryżu, które już przeszły do historii.

3

7

9

10

12

15

19

22

17

16

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego