Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Procedura zapraszania nauczycieli z Polski

Wszystkie instytucje i organizacje (stowarzyszenia polonijne, szkoły przy stowarzyszeniach, szkoły sobotnio-niedzielne, szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty, inne) zainteresowane zaproszeniem do pracy nauczyciela z Polski w roku szkolnym 2020/2021, prosimy o dopełnienie następujących formalności:

  • wypełnienie poniższych dokumentów

wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski PDF WORD

załącznik do wniosku PDF WORD

  • złożenie wypełnionych druków w odpowiednim urzędzie konsularnym RP

Po zaopiniowaniu otrzymanych wniosków, urzędy konsularne przesyłają je do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w terminie do 10.02.2020 r. 

W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2019 r.

Będziemy wdzięczni za przesłanie przez konsulaty kopii wniosków do Ośrodka do dnia 10.02.2020 r. 
na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
ul. Kielecka 43,
02-530 Warszawa


Z dopiskiem: Kierowanie nauczycieli.

Szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty zapraszają nauczyciela z Polski zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju oraz zgodnie z ww. procedurą zapraszania nauczycieli z Polski. Zaproszenia dla nauczycieli do pracy ww. szkołach powinny wpłynąć do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie do 10.02.2020 r.    

W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zarówno wniosek, jak i zaproszenie nie powinny wskazywać nazwiska konkretnego nauczyciela.
Bardzo prosimy o przysyłanie bezimiennych wniosków/zaproszeń.

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego