Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Procedura zapraszania nauczycieli z Polski

Wszystkie instytucje i organizacje (stowarzyszenia polonijne, szkoły przy stowarzyszeniach, szkoły sobotnio-niedzielne, inne) zainteresowane zaproszeniem do pracy nauczyciela z Polski w roku szkolnym 2017/2018, prosimy o dopełnienie następujących formalności:

  • wypełnienie poniższych dokumentów

wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski PDF WORD

załącznik do wniosku PDF WORD

  • złożenie wypełnionych druków w odpowiednim urzędzie konsularnym RP

Po zaopiniowaniu otrzymanych wniosków, urzędy konsularne przesyłają je do Departamentu Strategii
i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w terminie
do 10.02.2017 r.
W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2017 r.

Będziemy wdzięczni za przesłanie przez konsulaty kopii wniosków do Ośrodka do dnia 10.02.2017 r.
na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa
Z dopiskiem: Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej

Szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty zapraszają nauczyciela z Polski zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju. Zaproszenia dla nauczycieli do pracy ww. szkołach powinny wpłynąć do Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie do 10.02.2017 r.    

W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zarówno wniosek, jak i zaproszenie nie powinny wskazywać nazwiska konkretnego nauczyciela. Bardzo prosimy o przysyłanie bezimiennych wniosków/zaproszeń.

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010r. Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z dniem 1 stycznia 2011r. zmienia nazwę na: “Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą”. Adres pozostaje ten sam.

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego