Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Kierowanie nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą                   

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. zajmuje się wspomaganiem nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących poprzez kierowanie nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą.

Informacje dla nauczycieli zainteresowanych podjęciem pracy za granicą

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

 a) kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu, którego będą uczyć za granicą,

 b) znajomość języka danego kraju lub jednego z następujących języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego, w przypadku, gdy jest
on powszechnie stosowany w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się ubiega,

 c) co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

 d) stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zasady rekrutacji nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą.

Oświadczenie kandydatów

Oświadczenie kandydatów o znajomości języka obcego

Zaświadczenie lekarskie

Profil kandydata skierowanego do pracy dydaktycznej za granicą.

Dokumenty niezbędne przy procesie rekrutacji:

Akty prawne:

>>  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1042)

>> Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1022)

>> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1494)

>> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą (Dz. U. z 2009  r. Nr 164, poz. 1307).

>> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 7)

 

Informacje dla instytucji/organizacji zainteresowanych zaproszeniem nauczyciela z Polski

Wszystkie instytucje i organizacje (stowarzyszenia polonijne, szkoły przy stowarzyszeniach, szkoły sobotnio-niedzielne, inne) zainteresowane zaproszeniem do pracy nauczyciela z Polski powinny złożyć do odpowiedniego urzędu konsularnego RP następujące druki:

Prosimy o składanie bezimiennych wniosków, tj. bez wskazania imienia i nazwiska konkretnego nauczyciela. Kopie wniosków powinny zostać przekazane do dnia 10.02.2018 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa z dopiskiem: Wydział do spraw Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej.

Procedura zapraszania

Urzędy konsularne opiniują wnioski, a następnie przesyłają je do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w terminie do 10.02.2018 r.  (w przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2017 r.).

Szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty zapraszają nauczyciela z Polski zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju. Zaproszenia dla nauczycieli do pracy ww. szkołach powinny wpłynąć do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie do 10.02.2018 r. (w przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2017 r.).

Kontakt

Mariusz Wychódzki, tel. +48 22 853 87 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Argentyna , Armenia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Rosja, Turcja, Uzbekistan, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Białoruś.)

 

 

„Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”.

Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego