Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Szkolenia za granicą

Szkolenia ORPEG PCN za granicą 

Nauczyciele konsultanci ORPEG PCN, odpowiadając na potrzeby oświatowych środowisk polonijnych, wyjeżdżają w ciągu roku szkolnego do miejsc pracy nauczycieli i prowadzą tam szkolenia stacjonarne. 

Miejscowy organizator (np. szkoła, Związek Polaków, stowarzyszenie) podejmuje kolejne działania:

1) Wypełnia kartę  zapotrzebowania na szkolenie organizowane przez  ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie (karta w załączeniu);

2) Wniosek (kartę zapotrzebowania) popiera polska placówka dyplomatyczna;

3) Miejscowy organizator przesyła kartę do Centrum.

Temat szkolenia sugeruje miejscowy organizator lub korzysta z propozycji ORPEG PCN, które zamieszczone zostały w Proponowane bloki i tematy szkoleń ORPEG PCN (do wyboru przez oświatowe środowiska polonijne w ramach kursów realizowanych poza Polską)

Spis proponowanych tematów szkoleń:

 • Co sprzyja uczeniu się ucznia polskiego poza krajem?
 • Czytać nie tylko literaturę.
 • Na języku polskim nie tylko o języku.
 • Sprawić, by uczeń chciał się uczyć.
 • Szkoła z programem - przygotowanie do wdrożenia w placówce podstawy programowej/ram programowych.
 • Informacja to potęga
 • Wiem co i wiem jak czyli nowatorskie podejście do lekcji języka polskiego.
 • Wiedza o Polsce w nowoczesnej szkole polonijnej.
 • Cyfrowy piórnik nauczyciela wiedzy o Polsce - technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji polonijnej
 • Konstruowanie filmów edukacyjnych.
 • Jak tworzyć interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów? - generatory ćwiczeń interaktywnych.
 • Cyfrowa obróbka dźwięku - techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych z wiedzy o Polsce na platformy e-learningowe.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych.
 • Prawo autorskie w praktyce szkolnej.
 • Nauczenia i uczenie się przyjazne mózgowi - zastosowanie neurodydaktyki w szkole polonijnej.
 • Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w polonijnej placówce oświatowej.
 • Ojczysty panteon i ojczyste spory – historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce.
 • Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?
 • Warsztat pracy e-nauczyciela wiedzy o Polsce
 • Praca w chmurze.
 • „Śpiewać każdy może” - piosenka jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języka polskiego.
 •  
 • „Piosenka jest dobra na wszystko” - tworzymy własne podkłady i śpiewniki.
 • Techniki multimedialne w edukacji wczesnoszkolnej.

Szczegółowe informacje na temat proponowanych szkoleń znajdują się w pliku pdf.

Karta zapotrzebowania (do pobrania)

 Zapraszamy do kontaktu z nami!

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego