Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Szkolenia w Polsce 2016

Szkolenia w Polsce

Kursy organizowane są w Polsce w zależności od środków finansowych posiadanych przesz ORPEG PCN na dany rok.

Informacje o ewentualnych szkoleniach zamieszczane są na stronie OREPG PCN w dziale: Szkolenia w Polsce.

 


  ORPEG-kursy--po-kursie-efek

 

W dniach od 12-17 lipca 2016 roku  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie zoorganizował w Lublinie kurs Efektywne metody nauczania języka polskiego.  Jego adresatami byli nauczyciele nauczania początkowego (klasy I-III) pracujący poza granicami Polski, w tym m.in. w Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Niemczech, Rosji, we Włoszech, na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

Program kursu powstał na podstawie rozmów z nauczycielami w trakcie wyjazdów szkoleniowych, a także na podstawie ankiet potrzeb. Uwzględniał priorytety polityki oświatowej MEN wobec środowisk polonijnych. Głównym celem kursu było doskonalenie umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego poza granicami Polski.

Do osiągnięcia wymienionego celu opracowano następujące moduły kursu: 

  • Pedagogika twórczości;
  • Psychologia kreatywności;
  • Muzykowanie po Polsku;
  • Wszyscy jesteśmy nauczycielami języka polskiego;
  • Działania plastyczno – muzyczne;
  • Metody improwizacji dramaturgicznej z elementami Teatru Forum;
  • Wyprawy dalekie i bliskie.

Kurs był okazją do wymiany doświadczeń, poznania nowych metod pracy i zachętą do przełamywania schematów. Zajęcia z dramy, pedagogiki cyrku i muzyczno - plastyczne wzbogacające lekcje języka polskiego cieszyły się dużym uznaniem i zainteresowaniem uczestników. Efektem tego spotkania były ponadto nowe kontakty, przyjaźnie, pomysły oraz energia do pracy. Funkcję kierownika kursu pełniła Pani Halina Kubarska - Klimek, nauczyciel konsultant w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej ORPE PCN.

  IMG 3137 

IMG 3157 IMG 3159 IMG 3235

 

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego