Logo BIP Logo Youtube Logo ePUAP
Rozmiar tekstu

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne dla oświatowej kadry zarządzającej

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą realizuje projekt wizyt studyjnych dla  kadry zarządzającej szkołami, w których naucza się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim. Zaproszenie kierowane jest do oświatowej kadry zarządzającej z następujących krajów: Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Rosji i Rumunii.
    
Wizyta  studyjna dla grupy złożonej z 16 osób odbędzie się w Warszawie w terminie 4-10 października 2015 r.

Program wizyty przewiduje spotkania w instytucjach odgrywających kluczową rolę w polskim systemie edukacji: w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w Mazowieckim Kuratorium Oświaty, w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz innych instytucjach.

Podczas wizyty studyjnej przedstawione zostaną między innymi następujące zagadnienia: system edukacji w Polsce i zmiany wprowadzone w ostatnich latach, nadzór pedagogiczny, system wspierania szkół, wybrane aspekty doskonalenia zawodowego nauczycieli, system egzaminów zewnętrznych, rola samorządów w zapewnieniu funkcjonowania i rozwoju oświaty.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie w Polsce podczas wizyty, jak również refundację kosztów podróży na podstawie przedłożonych biletów.  

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie oceny przesłanych kart zgłoszeniowych.

Do pobrania:

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 6 września 2015 r.

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego